Reklama

Debata w Sejmie RP na temat BREXITU

Pani Poseł w trakcie wysłuchiwania debaty"Potrzebujemy równości krajów w jednej Europie solidarnych państw narodowych! Potrzebujemy jedności ducha i ideałów, które wynikają z naszej wspólnej cywilizacji chrześcijańskiej!" - takie było przesłanie wypowiedzi Pani Poseł Izabeli Kloc, z wczorajszej debaty parlamentarnej.

Wczoraj w Sejmie RP odbyła się debata na temat implikacji polityczno - prawnych wynikających z BREXITU. Informację Rządu RP przedstawiła Premier Beata Szydło. Poseł Izabela Kloc wystąpiła w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Treść wypowiedzi Poseł na Sejm RP Izabeli Kloc:

Panie Marszałku,
Pani Premier,
Wysoka Izbo!

Potrzebujemy równości krajów w jednej Europie solidarnych państw narodowych! Potrzebujemy jedności ducha i ideałów, które wynikają z naszej wspólnej cywilizacji chrześcijańskiej!
Potrzebujemy powrotu do idei europejskiej Ojców Założycieli: Schumana, Adenauera i Gasperiego.
O Brexicie musimy mówić również, albo przede wszystkim, w kontekście wartości!
Brytyjczycy nie powiedzieli przecież „nie” otwartym granicom między państwami Unii, nie powiedzieli „nie” współpracy i swobodzie przepływu handlu i kapitału.
Powiedzieli „nie” ponieważ sprzeciwili się sprzeniewierzaniu tych wartości, na fundamencie których Unia powstawała!
Europejska Wspólnota Węgla i Stali – jawiła się, jako możliwość pokojowego rozwoju gospodarczego państw. Unia narodów wg idei Szumana dziś zmieniła się tak, że w oczach sporej części Brytyjczyków stała się Unią słabą, nie radzącą sobie ze zmieniającymi się warunkami, nie potrafiącą rozwiązywać problemów współczesnych Europejczyków.
Trudno zatem dziwić się ze ponad połowa Brytyjczyków głosujących w referendum, nie popiera polityki obecnych europejskich liderów.
Wyjście ze Wspólnoty, to wycofanie bardzo silnych aktywów, które przez ich właścicieli uważane są za niegodne łączenia z toksycznymi dziś aktywami wspólnej Europy! To powinniśmy nie tylko uszanować, ale zastanowić się wspólnie co dalej, by Brexit nie zapoczątkował efektu domina!

Wyjście Zjednoczonego Królestwa ma określone reperkusje dla Europy, oczywiście także dla nas. Nie tylko spowodowane prawdopodobną relokacją wielu polskich rodzin.
Ale są to przede wszystkim dwie kwestie – utrata solidnego partnera, który był swego rodzaju równoważnikiem na europejskiej wadze, to przecież utrata na forum Unii solidnego partnera, na którego Polska dość mocno liczyła, jawiącego się generalnie jako głos rozsądku często trafnie punktującego symptomy euronadgorliwości.
Brexit to jednak również wyjście z Unii jednej z najważniejszych gospodarek świata, będącej równocześnie niezwykle istotnym elementem systemu NATO w naszej części globu.
Czy zatem Polska odczuje Brexit ? Z pewnością tak!
Jak powinniśmy akcentować wobec tego polską politykę i polską rację stanu?
Z pewnością waga polskiego głosu, mimo straty sojusznika i pozornego osłabienia stawać się powinna istotniejsza!
Nasz głos dziś zdecydowanie dobitniej powinien akcentować kwestie wspólnej, ale równej polityki, mechanizmów kształtowania obrony wspólnych interesów, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego!
Już kilka lat temu zaczęliśmy obserwować symptomy deprecjonowania polskiego głosu. Mamy tego przykłady na naszych granicach! Miliony ton rosyjskiego węgla wjeżdża koleją do Polski, przypływa barkami do portów niemieckich i holenderskich. Niszczą nasze, europejskie górnictwo, ponieważ Rosja dotując transport kolejowy, wypiera dzięki niższym, sztucznym cenom nasz rodzimy węgiel.
Niestety, w takich kwestiach współczesna Unia nie reaguje, a wręcz działa odwrotnie! My nie możemy bowiem nałożyć cła na węgiel rosyjski! Tymczasem Rosja mogła zablokować eksport polskiego mięsa na jej terytorium!

Wysoka Izbo!

Trudno zaprzeczyć, że jednym z głównych motywów stanowczej reakcji Wielkiej Brytanii była podnoszona kwestia niekontrolowanego napływu uchodźców. To przecież także kwestia bezpieczeństwa!
Multikulturowość? Oczywiście tak! Ale multikulturowość wewnętrzna oparta na otwarciu granic, możliwości wymiany studenckiej, swobodnego przepływu pracy, ALE w ramach państw unijnych!
Co mamy dziś? Otóż miliony ludzi w Europie zastanawiają się dlaczego niektóre państwa Bliskiego Wschodu nie decydują się przyjmować imigrantów zarobkowych, zachęcając ich do osiedlania się w Europie?
W imię poprawności politycznej nie mówimy dziś o głosach imamów negujących europejskość, a promujących prawo nienawiści, niesione na niektórych sztandarach wnoszonych do Europy! Takie osoby nie są dziś z Unii deportowane, czy przynajmniej sekowane! Ostracyzmem otacza się za to tych obywateli Unii, którzy bronią swoich praw! Którzy są u siebie, którzy od pokoleń budowali jej dobrobyt!

Bezpieczeństwo to jednak nie tylko emigranci, bezpieczeństwo to także obronność i kształtowanie polityki zewnętrznej.
Niedawno podczas rozmowy dotyczącej bezpieczeństwa Europy usłyszałam znamienne zdanie: „Unia realizująca wspólną politykę zagraniczną zachowuje się często tak, jak europejska minister spraw zagranicznych na wieść o zamachach. Płacz Federiki Mogherini reprezentuje słabość obecnej Unii”.

Szanowni Państwo!

Nie takiej Unii oczekiwali Brytyjczycy. Nie takiej Unii oczekują Polacy! Nie takiej Unii oczekują miliony Europejczyków!

Wysoka Izbo!

Brytyjczycy podobnie, jak duża część Polaków cenili sobie własną walutę! Dzięki temu, że pozostaliśmy przy złotówce, udało się nam uniknąć tak głębokiego kryzysu, jaki dotknął strefę Euro!
Dziś jednak słyszymy od prominentnych polityków Unii, że odpowiedzią na Brexit ma być oddanie najważniejszych decyzji, które do tej pory zapadały w kraju, na poziom federalny! Na taką, większą integrację europejską nie ma naszej zgody. Ponadpaństwowy federacyjny model integracji europejskiej tylko pogłębi kryzys i problemy w Europie.

Szanowni Państwo!

Brytyjczycy powiedzieli też „nie” ingerencji w polityki wewnętrzne, których prowadzenie jest świętym prawem i obowiązkiem każdej demokratycznie wybranej władzy na szczeblu krajowym!
Unia zatem, powinna objawiać się poprzez służebność państwom narodowym, zgodnie z koncepcją Unii Szumana sprzed lat! Tylko taka Unia dziś zapewni nam wszystkim kooperację opartą na zaufaniu i lojalności!
Jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy przekonani, że miejsce Polski jest i będzie w strukturach Unii Europejskiej, ale Unii mądrej swoją różnorodnością i równością podmiotów!
Szanującej głosy wszystkich Państw, Unii, która nie dyskryminuje nowych państw, narzucając swą narrację przez największe gospodarki.
Chcemy Unii, która będzie chronić każdą, także polską gospodarkę, która nie ugnie się różnym naciskom!

Wysoka Izbo!

Jesteśmy w Unii od ponad 12 lat. Kryzys gospodarczy, zmiany geopolityczne i nowe wyzwania w globalnej rzeczywistości, to dobry moment, by rozpocząć już nie tylko dyskusję, ale działania reformujące nasz udział w jej strukturach, a tym samym akcentujące strategiczną pozycję Polski, która jako lider krajów Europy Centralnej i Wschodniej głośno domagać się będzie powrotu do idei Europy Ojczyzn!

Nie potrzebujemy nowych instytucji unijnych czy jednolitego, nowego prawa!
Potrzebujemy realnej, poważnej, dojrzałej polityki rozwiązującej europejskie problemy zamiast rozdawania kredek i palenia kolejnych wirtualnych zniczy na profilach społecznościowych!
Jedność europejska wymaga ciągłego starania i budowania, ale w oparciu o zasadę współpracy suwerennych narodów i państw.
Na wielu międzynarodowych spotkaniach w różnych formatach podkreślamy potrzebę wzmocnienia kontroli państw członkowskich nad procesem integracji.

Szanowni Państwo!

Dla „Europy solidarnych państw” zyskujemy coraz więcej sojuszników! Jako przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej spotykam się z aprobatą wielu krajów UE dla naszych działań!

Akcentujemy przede wszystkim potrzebę zwiększenia demokratycznej legitymizacji procesu decyzyjnego Unii poprzez przestrzeganie zasady pomocniczości.
Nie możemy godzić się na brak uwzględniania woli 11 państw przez Komisję Europejską. Ostatni przykład tzw. żółtej kartki w sprawie pracowników delegowanych jest bardzo wymowny. Komisję Europejską Brexit niewiele jeszcze nauczył. Na szczęście wiele formatów współpracy europejskiej właśnie dzięki Brexitowi mówi o wzmocnieniu roli parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym w UE.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo!

Dziś wydaje się koniecznością pogłębiona dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej, niewykluczone, że zakończona konkretną propozycją zmian traktatowych.
POLSKA będzie aktywnie uczestniczyć w odnowie NASZEJ WSPÓLNEJ EUROPY!

TRANSMISJA: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp…
/od 17 minuty/

 

 

Posiedzenie Komisji do spraw Uni Europejskiej z udziałem ambasadorów Holandii i Słowacji

 

Kolejny pracowity dzień w Sejmie RP. M. in. posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej z ambasadorami Holandii i Słowacji - podsumowaniePani Poseł wraz z Ambasadorami prezydencji holenderskiej i priorytety słowackiej! Europa ciągle pełna wielkich wyzwań! Brexit, migracja, terroryzm, unia energetyczna, bezpieczeństwo!

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/, której przewodniczy Pani Poseł Izabela Kloc, zapoznała się z bilansem prezydencji holenderskiej w Radzie Unii Europejskiej, który został przedstawiony przez chargé d’affaires Królestwa Niderlandów – Adriaana Palma, a także zapoznała się z programem prezydencji słowackiej w Radzie Unii Europejskiej zaprezentowanym przez przedstawiciela prezydencji słowackiej, ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce – Dušana Krištofíka.

Chargé d'affaires Królestwa Niderlandów – Adriaan Palm, odniósł się do ustalonych w styczniu 2016 r. holenderskich priorytetów, jakimi były: zintegrowane podejście do migracji i walka z terroryzmem, innowacyjna Europa tworząca miejsca pracy, stabilna i solidna unia monetarna oraz zorientowana na przyszłość polityka klimatyczna i energetyczna. Za sukces holenderskiej prezydencji uznał sfinalizowanie prac nad utworzeniem Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz prace nad poprawieniem bezpieczeństwa obywateli w państwach członkowskich (w zakresie wymiany informacji niejawnych między służbami w UE). Prezydencja holenderska realizowała także ambitny plan w zakresie rynku wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług i rynku cyfrowego. Ponadto w pierwszym półroczu 2016 r. udało się uzyskać porozumienie w sprawie zwalczania oszustw podatkowych oraz przyjąć plan działania odnośnie do podatku VAT. Uzgodniono również przyjęcie mapy drogowej dla unii bankowej. Prezydencja holenderska zainicjowała również dyskusję o modernizacji wieloletniego budżetu UE.

Ambasador Republiki Słowackiej – Dušan Krištofík, przedstawił priorytety prezydencji słowackiej na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r., mianowicie: zatrudnienie, wzrost i konkurencyjność, unia energetyczna z przyszłościową polityką klimatyczną, unia wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz Unia jako silny gracz globalny. Podkreślił, że Unię Europejską należy postrzegać jako najlepsze rozwiązanie i przyjaciela, szczególnie że, jego zdaniem, brak jest alternatywy dla UE. Ambicją prezydencji słowackiej jest przywrócenie zaufania obywateli do Unii Europejskiej. Za szczególnie istotne uznał wzmożenie prac nad budową unii rynków kapitałowych oraz modernizacją unii gospodarczo-walutowej. Ponadto prezydencja słowacka koncentrować będzie się na skutecznym zarządzaniu w dobie kryzysu migracyjnego oraz usprawnieniu funkcjonowania strefy Schengen. Odnośnie do umowy TTIP prezydencja słowacka zamierza wzmocnić Komisję Europejską w jej działaniach, jednakże nie wyznaje zasady, aby dążyć do podpisania umowy za wszelką cenę.
W dyskusji poruszone zostały kwestie: sprecyzowania planów działania prezydencji słowackiej odnośnie do wieloletnich ram finansowych, ułożenia relacji i zachowania równowagi kompetencyjnej między Radą i Komisją Europejską, wspólnego działania prezydencji słowackiej w Radzie z prezydencją polską w grupie państw V4, unii energetycznej w kontekście projektu Nord Stream 2.

W posiedzeniu uczestniczyli posłowie do Parlamentu Europejskiego – Marek Jurek oraz Kazimierz M. Ujazdowski.

Obrady Komisji Obrady Komisji

Obrady Komisji Obrady Komisji

 

 

 

Konferencja prasowa nt. audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

 

Wnioski z audytu w JSW

Konferencja prasowa na temat audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jastrzębie-Zdrój, 18 lipca 2016 r.
źródło: PORTAL GÓRNICZ - NWTTG.PL

 

 

Przedstawienie wyników audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

 

Przykładem niegospodarności Zarządu JSW pod rządami PO-PSL było wydanie na remont hotelu Różany Gaj w Gdyni 28 mln zł. Obecnie nie można znaleźć nabywcy na ten hotel za kwotę 24 mln zł.

Remont siedziby JSW wyniósł 76 mln zł - to więcej niż wybudowanie i wyposażenie nowego biurowca. I wiele innych decyzji doprowadziło spółkę na skraj bankructwa.

Obecnie Minister Tchórzewski przedstawia plan finansowy wyjścia z sytuacji kryzysowej. Są możliwe i konieczne nowe inwestycje w rozwój, a nie w zbędne aktywa! Spółka ma szansę na lepszą kondycję. Dzięki załodze i nowej władzy zostały otwarte drzwi ku lepszej przyszłości!

Trzeba jednak mocno się zabrać do roboty, naprawiać, inwestować. Drużyna śląskich parlamentarzystów PiS jest zdeterminowana, by nasz region mógł się rozwijać. Węgiel jest kluczem do pomyślności ludzi tu żyjących i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dla całej Polski. Jako szefowa struktur Prawa i Sprawiedliwości okręgu rybnickiego dziękuję Ministrom Energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu i Grzegorzowi Tobiszowskiemu za zaangażowanie w proces naprawczy w JSW.
Przedstawienie wyników audytu Przedstawienie wyników audytu

Przedstawienie wyników audytu Przedstawienie wyników audytu


 

 

Interwencja Izabeli Kloc w sprawie ograniczania niskiej emisji bez redukowania polskiego węgla

 

Interwencja Poseł na Sejm RP Izabeli Kloc w temacie ograniczania niskiej emisji bez redukowania polskiego węgla kamiennego jako paliwa, skierowana do prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska Głównego Geologa Kraju, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, wraz z odpowiedzią.

    Pismo Pani Poseł do prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska Głównego Geologa Kraju cz.1Pismo Pani Poseł do prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska Głównego Geologa Kraju cz.2

Odzpowiedź Ministra

 
Więcej artykułów…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook