Reklama

MIKOŁÓW RYNEK Akcja informacyjna rządowego programu Rodzina 500+

 W środę 25 maja piękny rynek w Mikołowie odwiedził Bus 500+ Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w trasie po wszystkich gminach województwa śląskiego.

Przy Busie 500+ dyżurowały:
* Dyrektor Biura Poselskiego Izabeli Kloc w Mikołowie,
* przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie,
* oraz przedstawicielka Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wizyta Busa 500+ była okazją dla mieszkańców do uzyskania praktycznych informacji na temat rządowego programu Rodzina 500 plus – kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia, jak wypełnić wniosek, gdzie go jeszcze złożyć.

WAŻNE: rodziny, które złożą jeszcze wniosek do 1 lipca 2016 r. uzyskają nadpłatę świadczenia "Rodzina 500 plus" od kwietnia 2016 r. włącznie. Natomiast po tym terminie, wyłącznie otrzymają świadczenie od bieżącego miesiąca.

Szczegółowe informacje o godzinach i miejscach postoju Busa 500+ publikowane są na profilu Urzędu na Facebooku : www.facebook.com/UW.Katowice

13305117 564128713767716 5556960249786589458 o13235181 564128720434382 8971113130415198261 o13304955 564128853767702 8914496231766445624 o13235474 564128717101049 6224060780463424351 o13310550 564128860434368 8862450590554468579 n13243910 564128857101035 2271928472796675792 o

 

Informacja Rządu RP w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej o sytuacji w Polsce

Premier RP Beata Szydło przedstawiła dziś w Sejmie informację Rządu RP w sprawie komunikatu
Komisji Europejskiej o sytuacji w Polsce...

"Polski rząd nie prowadzi z instytucjami unijnymi żadnych negocjacji. Prowadzimy dialog
na takich samych zasadach jak inne państwa".

Źródło: https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/?fref=nf

Beztytuu

 

Wizyta Komisarza UE ds. jednolitego rynku cyfrowego

 

Komisja Sejmu RP do Spraw Unii Europejskiej na czele z Przewodnniczącą Izabelą Kloc
oraz Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w dniu 13 maja 2016 r.
wysłuchały informacji wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza ds. jednolitego
rynku cyfrowego – Andrusa Ansipa o stanie prac nad jednolitym rynkiem cyfrowym.

Wiceprzewodniczący KE zaapelował o wspólne działania mające na celu stworzenie w Unii
Europejskiej jednolitego rynku cyfrowego. Jego zdaniem w Unii Europejskiej udało się
stworzyć jednolity rynek w sensie fizycznym, ale tylko w odniesieniu do towarów.
Wszyscy obywatele skorzystali na zniesieniu barier handlowych, natomiast w odniesieniu
do rynku cyfrowego w UE istnieje nadal dwadzieścia osiem małych rynków cyfrowych.
Obecnie celem Komisji Europejskiej jest zniesienie ograniczeń regulacyjnych i ostateczne
przekształcenie rynków krajowych w jedną całość. Na strategię budowy jednolitego rynku
cyfrowego składają się trzy filary: lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej UE,
stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci
cyfrowych i usług innowacyjnych oraz zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki
związanego z gospodarką cyfrową.

Wiceprzewodniczący KE przedstawił projekty, które zostały przygotowane przez Komisję
Europejską w celu realizacji strategii:

Pierwszy z przedstawionych projektów dotyczy umożliwienia korzystania z wykupionych
treści internetowych w podróży oraz planu unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących
prawa autorskiego. Zaproponowane rozporządzenie w sprawie zapewnienia transgranicznej
możliwości przenoszenia internetowych usług w zakresie treści odnosi się do istniejących
ograniczeń, a jego celem jest umożliwienie mieszkańcom UE podróżowania z treściami cyfrowymi,
które zakupili lub zaczęli subskrybować w swoim państwie zamieszkania.
Następnie Wiceprzewodniczący KE odniósł się do projektu dotyczącego koordynacji wykorzystania
pasma 700 MHz na potrzeby usług mobilnych, którego działanie ma poprawić dostęp do internetu
wszystkich Europejczyków i przyczynić się do rozwoju usług transgranicznych.
W tej chwili to pasmo wykorzystuje telewizja naziemna cyfrowa, ale niedługo górna część tego
pasma będzie wykorzystana przez operatorów telekomunikacyjnych. Zgodnie z przekazaną
informacją wartość tego pasma to ok. 11 miliardów euro w całej UE, ale wpływ ekonomiczny
(wykorzystania tych częstotliwości) będzie znacznie wyższy.

Kolejne przygotowane przez Komisję Europejską projekty to: wniosek dotyczący dostarczania
treści cyfrowych (np. odtwarzania przesyłanych strumieniowo plików muzycznych) oraz projekt
w sprawie internetowej sprzedaży towarów. Oba projekty dotyczą głównych przeszkód, z jakimi
zmaga się transgraniczny handel elektroniczny w UE: rozdrobnienia prawnego w obszarze prawa
umów konsumenckich i wynikających z tego wysokich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa
oraz niskiego zaufania konsumentów do realizacji zakupów w internecie w innym kraju.

Ponadto Komisja w ramach budowy jednolitego rynku cyfrowego przedstawiła plan dotyczący usług
w chmurze obliczeniowej oraz światowej klasy infrastruktury danych naukowych. Komisja planuje
utworzenie nowej europejskiej chmury dla otwartej nauki, która zapewni wirtualne środowisko
przechowywania, udostępniania i wykorzystywania danych ponad podziałami dyscyplinarnymi
i państwowymi.

Komisarz przekazał również, że w maju br. Komisja Europejska przedstawi propozycje nowych
regulacji dotyczących e-commerce. Przypomniał także, że od 15 czerwca 2017 r. zostaną zniesione
opłaty roamingowe w ramach UE, oraz zapowiedział działania na rzecz oznakowania produktów.

W dyskusji posłowie prosili o komentarze dotyczące ochrony danych osobowych w internecie,
harmonizacji widma radiowego, wprowadzenia regulacji w odniesieniu do platform internetowych
oraz wpływu negocjowanej umowy TTIP (Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu
i Inwestycji) na budowę jednolitego rynku cyfrowego oraz zabezpieczenie cyberprzestrzeni.

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Witold Kołodziejski,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Tadeusz Kościński oraz poseł do Parlamentu
Europejskiego – Kazimierz Michał Ujazdowski.

Źródło informacji: http://sejm.gov.pl

komisjikomisja

 

Żółta kartka dla dyrektywy Unii Europejskiej

 

Parlamenty krajów Unii Europejskiej zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję
Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę
żółtej kartki.

Komisja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej do Spraw Unii Europejskiej, której przewodniczy Poseł RP Izabela Kloc, uznała
za niezgodny z zasadą pomocniczości " Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu i Rady zmieniający
dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania
pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128 ".

W następstwie tego Sejm RP przyjął opinię o kontroli zgodności projektu z zasadą pomocniczości.
14 parlamentów / izb narodowych przyjęło opinie uzasadnione w sprawie wniosku, uzyskując 22 głosy.

Tym samym zgodnie z Protokołem nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności
została uruchomiona procedura „żółtej kartki” odnośnie do ww. wniosku.

W dalszych krokach, projekt musi zostać poddany ponownej analizie. Po analizie, Komisja Europejska
może podjąć decyzję o podtrzymaniu, zmienieniu lub wycofaniu projektu aktu.
Jeżeli Komisja Europejska postanowi podtrzymać wniosek, musi uzasadnić swoje stanowisko.

Warto zauważyć, że jest to dopiero trzeci przypadek, kiedy parlamentom narodowym
udało się uruchomić procedurę „żółtej kartki” od wejścia w życie Traktatu z Lizbony.

uni

 

Życzenia urodzinowe dla Prezydenta Andrzeja Dudy

Życzenia urodzinowe dla Andrzeja Dudy Prezydenta RP

Drogi Przyjacielu!
Przyjmij moje najserdeczniejsze życzenia dalszego zdrowia, miłości i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym. Życzę również wytrwałości w pełnieniu ważnej misji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Niech Boża Opatrzność czuwa nad Tobą i rodziną oraz całą Polską!

Izabela Kloc
Poseł na Sejm RP

ddd

 
Więcej artykułów…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook