Reklama

Szczyt Rzymski Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej

Izabela Kloc Przewodnicza Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP wraz z polską delegacjaw drodze na Szczyt Rzymski Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej!

W dniach 16-18 marca 2017 r. będzie uczestniczyć w Rzymie w NADZWYCZAJNEJ 
KONFERENCJI PRZEWODNICZĄCYCH PARLAMENTÓW UNII EUROPEJSKIEJ z okazji 60. rocznicy
podpisania w Rzymie Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskiej.

17358814 178363026004166_6114547678576408893_o17350019 178363122670823_1853985142473178403_o

Unia Europejska nie potrzebuje 2 prędkości, ale jedną wspólną szybkość działania i zmiany!

Ku lepszej przyszłości! Tak mi dopomóż BÓG!
Parlamentarny Szczyt Rzymski w 60 rocznicę ustanowienia Wspólnot Europejskich!

17358997 178830735957395_1852124763928538701_o17389028 704791869701399_7285887585315945315_o1

17310036 179081022599033_4117577680625789980_o17240290 180254935814975_2309017670810378551_o

17389048 180254629148339_8539805251685105353_o17310159 180261509147651_6886724789635211198_o

32648109554 f8cf0af61b_o.view33446921526 72fd9c09b6_o.view

17359037 180255235814945_505750173174968580_o17350040 179568059216996_9168774272082272138_o

Był też czas na modlitwę z wieloma sentencjami u św. Jana Pawła II ...

Polecamy wystąpienie Poseł na Sejm RP Izabeli Kloc w Rzymie:

http://wpolityce.pl/polityka/331943-izabela-kloc-na-szczycie-ue-w-rzymie-chyba-wszyscy-nie-mamy-watpliwosci-ze-projekt-europejski-wymaga-odnowy-i-reformy

Beztytuu

W ramach uroczystych obchodów 60. rocznicy podpisania traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie, w piątek 17 marca w Rzymie spotkają się przewodniczący parlamentów Unii Europejskiej. Nadzwyczajny szczyt parlamentarny zorganizowany dla uczczenia początków integracji europejskiej będzie też okazją do dyskusji o przyszłości UE po Brexicie, a także o innych wyzwaniach stojących obecnie przed Europą. Szefowie unijnych parlamentów i instytucji europejskich spotkają się w stolicy Włoch przed jubileuszowym szczytem przywódców krajów Unii, zaplanowanym na 25 marca.

Polski parlament reprezentować będą marszałek Senatu Stanisław Karczewski i przewodnicząca sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Izabela Kloc. Gospodarzami szczytu, który odbędzie się we włoskim parlamencie, mają być szefowa Izby Deputowanych Laura Boldrini i przewodniczący Senatu Pietro Grasso.

Podpisanie traktatów rzymskich było kluczowym wydarzeniem w procesie integracji europejskiej. Te umowy międzynarodowe ustanowiły Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA). Zostały podpisane 25 marca 1957 r. przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg w Palazzo dei Conservatori na Kapitolu w Rzymie. Traktaty rzymskie weszły w życie 1 stycznia 1958 r. Pierwsze posiedzenie Rady EWG odbyło się 25 stycznia 1958 r.

Celem EWG było wzmocnienie rozwoju ekonomicznego państw członkowskich i współpracy w ramach unii gospodarczej poprzez m.in. utworzenie unii celnej oraz umożliwienie swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału między poszczególnymi krajami. Natomiast traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej miał na celu połączenie systemów nuklearnych państw będących jej członkami.

Rzym 3x2.view

 

Rozmowa Polskiego Radio 24

Relacja z wywiadu 15 marca 2017 r w Rozmowie Polskiego Radia 24 z Izabelą Kloc,

posłanką Prawa i Sprawiedliwości,przewodniczącą Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP.

m.in. na temat konfliktu między Turcją a Holandią

 http://www.polskieradio.pl/130/5819/Artykul/1739949,Izabela-Kloc-multikulti-prowadzi-do-napiec-w-Europie

polskieradio

 

Wystąpienie w TV Republika

W dniu 14 marca 2017 r  Poseł na Sejm RP Izabela Kloc wystąpiła w Telewizji Republika.

Chcemy być w Unii Europejskiej respektującej zasady subsydiarności i solidarności w myśl hasła:

"wolni z wolnymi i równi z równymi!" Polecamy rozmowę w TV Republika!

Poniżej link:

http://telewizjarepublika.pl/wideo/nie-dla-unii-dwoch-predkosci-r-gromadzki-j-kloc-i-b-chrobak,4874.html

telewizjarepublika

 

Wizyta Valdis Dombrovskis Komisarza ds. euro i rynków finansowych

Polska gospodarka rozwija się w dobrym tempie. Oczekujemy wzrostu gospodarczego na poziomie około 3 proc. PKB w 2017 i 2018 roku; widzimy pozytywne tendencje w polskiej gospodarce, które należy utrzymać - powiedział wiceszef Komisji Europejskiej, komisarz ds. euro i rynków finansowych Valdis Dombrovskis podczas posiedzenia Sejmowej Komisji ds. UE.

Poseł na Sejm RP Izabela Kloc Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej podjęła też temat polityki energetycznej UE uderzającej w polski węgiel! Wyraził wolę pomocy i wsparcia w negocjacjach Polski z Komisarzami UE ds. energii! Trzymamy za słowo!

***

17159104 174521686388300_3552299283932430398_o

Komisje: do Spraw Unii Europejskiej /SUE/, Finansów Publicznych /FPB/ oraz Gospodarki i Rozwoju /GOR/wysłuchały informacji przedstawionej przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza do spraw euro i dialogu społecznego oraz stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych – Valdisa Dombrovskisa na temat sprawozdania krajowego 2017 r. w ramach semestru europejskiego oraz rocznej analizy wzrostu, a także planu pracy Komisji Europejskiej z uwzględnieniem kwestii finansowych oraz gospodarczych.

Komisarz – Valdis Dombrovskis, omówił pięć scenariuszy rozwoju Unii Europejskiej, odwołując się do zaprezentowanej w ubiegłym tygodniu na forum europejskim przez przewodniczącego Komisji Europejskiej – Jean-Claude Junckera, Białej Księgi w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Głównym celem dla Unii Europejskiej pozostaje konwergencja – jednakże jej postęp został zahamowany w ostatnich czasach. Komisarz zapewnił, że sytuacja stagnacji nie dotyczy Polski. Komisarz przekazał, że na podstawie danych ekonomicznych, które są monitorowane zgodnie z semestrem europejskim, aktualne perspektywy gospodarcze dla Europy są dobre, trwa ożywienie gospodarcze, choć wzrosły czynniki niepewności, tj. Brexit czy przyszłe działania nowej administracji w Stanach Zjednoczonych. Państwa UE wróciły na ścieżkę wzrostu, a bezrobocie w Europie jest najniższe od czasów kryzysu.

W celu utrzymania trendu wzrostowego w gospodarce Komisja Europejska określiła trzy priorytety polityczne dla Europy: nadanie impulsu inwestycjom, wprowadzenie reform strukturalnych, które mają wesprzeć konkurencyjność gospodarek państw członkowskich oraz prowadzenie przez państwa członkowskie odpowiedzialnych polityk fiskalnych.
Odnosząc się do kwestii rozwoju inwestycji, jego zdaniem działania UE muszą być nakierunkowane na powrót do poziomu inwestycji sprzed kryzysu. Realizacji tego zadania służyć ma m.in. realizacja Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. Planu Junckera, usuwanie barier dla rozwoju gospodarki i polepszanie otoczenia dla biznesu. Niezbędne jest również dalsze pogłębianie Jednolitego Rynku, a w szczególności rynku cyfrowego, usług, pracy oraz energii. Komisarz zapewnił, że działania UE będą dalej realizować politykę „flexicurity” (czyli modelu elastycznego bezpieczeństwa zatrudnienia).

Zdaniem Wiceprzewodniczącego KE stan finansów publicznych Europie poprawia się, zarówno w odniesieniu do wysokości deficytu budżetowego oraz długu publicznego. Ożywienie gospodarcze ma przynosić korzyści wszystkim obywatelom w Europie, stąd Unia Europejska kładzie nacisk na tzw. wzrost inkluzywny.

Komisarz – Valdis Dombrovskis, odniósł się również do oceny sytuacji gospodarczej Polski. Wzrost gospodarczy w Polsce trwa (na poziomie 3%), stopa bezrobocia spada i jest niższa od średniej unijnej. Jeśli chodzi o konwergencję Polska wykonała największy skok wśród państw Grupy Wyszehradzkiej. Komisarz zauważył, że jedynie od strony podatkowej istnieją nadal pewne wyzwania, gdyż wzrasta deficyt budżetowy Polski. Wdrożenie rekomendacji dla Polski utrzymuje się na poziomie określanym jako „ograniczony postęp”. Jako problematyczne zostały zidentyfikowane przez Komisję Europejską zmiany w systemie emerytalnym (obniżenie wieku emerytalnego) oraz zbyt małe postępy w zakresie rozwoju inwestycji, które zdaniem KE należy pobudzić np. poprzez wykorzystanie funduszy UE.
Komisarz – Valdis Dombrovskis omówił również program pracy Komisji Europejskiej na 2017 r. Zadania KE na 2017 r. koncentrować się będą m.in. na ustanowieniu kar za pranie brudnych pieniędzy, wdrożeniu inicjatyw na rzecz poprawy wzrostu gospodarczego i inwestycji, poprawie przestrzegania przepisów dotyczących VAT przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także na wdrażaniu jednolitego rynku cyfrowego i sieciach energetycznych. Komisarz przypomniał, że Polska jest największym beneficjent wieloletnich ram finansowych.

W dyskusji posłowie prosili o informacje dotyczące: roli niezależnych rad fiskalnych w UE, możliwych zachęt dla państw członkowskich do wdrażania rekomendacji, możliwości poprawy stabilności strefy euro, sugestii dla Polski w kontekście perspektywy wejścia do strefy euro, aktualnej sytuacji gospodarczej w Grecji. Ponadto interesowały ich kwestie dotyczące bezrobocia wśród młodych, przedstawiali pozytywne rezultaty reformy systemu emerytalnego oraz systemu oświaty w Polsce, poparcie dla dialogu społecznego. Prosili o przedstawienie możliwych skutków Brexitu jako zagrożenia gospodarczego dla UE, polityki energetycznej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pakietu zimowego oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polsce.

17157799 174521693054966_286022366480750398_o

 

 

W Sejmie RP odbyła się wizyta samorządowców z powiatu rybnickiego

10 marca odbyła się wizyta w Sejmie RP samorządowców z powiatu rybnickiego - Wójta Gaszowic Pawła Bugdoła i Wójta Świerklan Tomasza Pieczki. Towarzyszył im przedstawiciel konsorcjum Firmy RDUCH-Czernica oraz Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego z Przemyśla, który podarował Marszałkowi Markowi Kuchcińskiemu replikę dzwonu Mieszka i Dobrawy. Dzwon ma niezwykły dźwięk! Jest poświęcony! Będzie wykorzystywany podczas obrad w Sejmie! Dla uspokojenia emocji!

17157837 174527026387766_869558704182020009_o

 
Więcej artykułów…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook