Reklama

Dyskusja w Radio eM o reformie edukacji i Umowie CETA z posłami Kukiza i Nowoczesnej

 Radio eM - Magazyn społeczno-polityczny "Kto tu rządzi?" - dyskusja na temat umowy handlowej CETA pomiędzy Kanadą a Unią Europejską oraz na temat reformy edukacji w Polsce, przedstawicieli klubów Sejmu RP: PiS - Izabeli Kloc, Kukiz'15 - Barbary Chrobak, Nowoczesna-Mirosława Suchoń, prowadzący: Łukasz Zych Radio eM (Katowice, 17.10.2016 r., czas: 32 min.)

Zapraszamy do wysłuchania dyskusji Magazynu "Kto tu Rządzi?":

https://www.youtube.com/watch?v=fCSxtxsG2Mw&feature=youtu.be

14650777 1785690885044769_8776849659494436173_n

 

Dzień Edukacji Narodowej

14671291 627583254088928_4281912445868099499_n

 

Inauguracja Programu Mieszkania Plus

12 października 2016 r. Premier RP Beata Szydło wraz z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim oraz Ministrem Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Adamczykiem w Katowicach zainaugurowali program Mieszkanie Plus. Pilotaż programu obejmie 17 polskich miast, w tym z województwa śląskiego miasta: Chorzów, Gliwice, Katowice, Tychy.

Następnie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z parlamentarzystami. Spotkanie poświęcone było omówieniu problemów rozwoju Województwa Śląskiego.

Więcej informacji o programie Mieszkanie Plus

https://www.premier.gov.pl/

http://mib.gov.pl

14713779 627628514084402_2048777424526324826_n14729339 627628557417731_3233784449848446172_n

14639868 627628600751060_3820233288826833903_n14657279 627628614084392_2402310816277997257_n

 

Wizyta Komisarza Unii Europejskiej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Pana Nevena Mimica

 

Wizyta Komisarza Unii Europejskiej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Pana Nevena Mimica - w dniu 6 października w Warszawie.

Rozmowy o priorytetach pomocy rozwojowej dla krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) z Komisarzem UE ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju Panem Nevenem Mimica. Coraz bardziej słyszane i rozumiane jest stanowisko Polski w sprawie uchodźców i polityki azylowej! Trzeba pomagać tam, gdzie rodzi się problem. Symboliczne, przymusowe przyjmowanie uchodźców nie może być panaceum na rozwiązanie konfliktu syryjskiego! Mam nadzieję, że Komisarz Mimica z pochodzenia Chorwat w swej nowej Agendzie działania uwzględni polskie sugestie - trzeba pomagać szybko, tam na miejscu konfliktu i krajach sąsiednich, gdzie przebywają uchodźcy!

14611000 1780054935608364_8096667260758247740_n

 

Spotkanie Komisji ds. Europejskiej parlamentów państw Grupy V4 w Wyszechradzie

 

W dniach 2-4 października 2016 r. w Welehradzie Poseł na Sejm RP Izabela Kloc Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej, brała udział w spotkaniu Komisji ds. Europejskiej parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej (V 4), TJ. Polski, Czech, Słowacji, i Węgier.05

Tematami były kwestie wypracowania wspólnego stanowiska państw Europy Środkowej w temacie Brexitu- wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przyszłości UE po Brexicie, reformy UE oraz w tematyce polityki migracyjnej i azylowej.

Grupa Wyszehradzka opowiedziała się za tym, by Unia Europejska miała bliskie relacje z Wielką Brytanią. Muszą być one jednak oparte na symetrii praw i obowiązków. W zamian za większy dostęp do Jednolitego Rynku Wlk. B. musi przyjąć na siebie większe zobowiązania. Ponadto sytuacja obywateli UE mieszkających obecnie w Wlk. B., nie powinna podlegać negocjacjom. Ich dotychczasowe prawa muszą zostać zagwarantowane. Oczekiwane jest, że rząd Wlk. B. podtrzyma swoje wcześniejsze deklaracje w tej sprawie .

Decyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej powinna być impulsem do reformy UE. Potrzeba jest UE o większym mandacie demokratycznym, z większą rolą parlamentów narodowych. UE powinna się skupić na pogłębianiu rynku wewnętrznego i obronie jego wszystkich czterech swobód. Chodzi szczególnie o swobodę przepływu osób, która ostatnio podlega krytyce, nie mającej oparcia w faktach. Uzgodnienia, zawarte we wspólnym oświadczeniu Grupy Wyszehradzkiej w zakresie migracji odzwierciedlają propozycje większego zaangażowania w bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne oraz rozwój wspólnego rynku.

Grupa V4 stoi na stanowisku, że trzeba utrzymać szerokie zaangażowanie w zewnętrzny wymiar migracji, poprzez dalszą współpracę z krajami trzecimi oraz zwiększenie zaangażowania w pomoc rozwojową i humanitarną. Ważne jest także, zapewnienie efektywnej kontroli granicy zewnętrznej UE. Sprawne wdrożenie rozporządzenia o Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie temu służyć.

Przyszła polityka migracyjna powinna bazować na zasadzie elastycznej solidarności , która zapewni państwom możliwość wyboru formy wsparcia. Powinna być realizowana w oparciu o równoległe działania UE i jej państw członkowskich, bez uszczerbku dla kompetencji tych państw . Unia Europejska nadal stoi przed koniecznością zahamowania masowego i niekontrolowanego napływu migrantów, który destabilizuje sytuację wewnątrz UE oraz w państwach członkowskich. Zaproponowane dotychczas działania nie stanowią właściwej odpowiedzi na presję migracyjną.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowym przez V4 , Polska nadal stoi na stanowisku, iż naszym celem powinno być przekierowanie działań na zewnątrz czyli tam, gdzie rodzi się migracja. Większa uwagę należy poświęcić pomocy państwom trzecim , w których aktualnie przebywają uchodźcy – należy wspierać humanitarnie te kraje . Konieczne jest zatem zaangażowanie w rozwiązanie problemu państw pochodzenia i tranzytu poprzez zwiększenie ich odpowiedzialności i podjęcie wspólnych działań na rzecz ograniczenia aktualnej presji migracyjnej. W tym kontekście pozytywnie oceniamy rezultaty porozumienia UE – Turcja. Państwa członkowskie powinny mieć bowiem możliwość podejmowania suwerennych decyzji w zakresie preferowanej formy uczestniczenia w realizacji zobowiązań podjętych wobec Turcji i ich zaangażowanie nie powinno być postrzegane wyłącznie w kontekście przyjmowania osób wymagających ochrony międzynarodowej .

Polski rynek pracy nie jest tak elastyczny jak niemiecki czy francuski. Jest to powód, dla którego Polska ostrożnie podchodzi do relokacji i przesiedleń . Uważa, że generalnie ,większość migrantów nie traktuje naszego kraju jako celu swojej podróży. Polska postrzega relokację i przesiedlenia jako początek procesu, który powinien zakończyć się udaną integracją. Jak miałoby dojść do integracji osób, które nie są chętne pozostaniu w danym państwie ? Zważywszy na to Polska stoi na stanowisku, że relokacje nie rozwiążą sytuacji.

W ocenie Rządu RP proponowane przez Komisję Europejską instrumenty powinny stanowić realizację idei solidarności rozumianej wieloaspektowo z poszanowaniem specyfiki i możliwości poszczególnych państw członkowskich. Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem reprezentowanym przez V4, solidarność nie może być postrzegana zawężająco, wyłącznie jako przyjmowanie osób wymagających ochrony międzynarodowej , powinna być zatem postrzegana jako solidarność elastyczna.

0203

0104

1115

 
Więcej artykułów…
Youtube
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title:
Facebook